miércoles, 7 de noviembre de 2012SOLFIRO, COMUNICACIÓN E EVENTOS


Solfiro, comunicación e eventos, nace coa ilusión dunha autónoma que se chama Soledad Figueroa, e que quere usar os seus coñecementos coma licenciada en Ciencias da Información e a súa experiencia profesional para asesorar e axudar a pequenas e medianas empresas. O seu campo de actuación comeza no mundo do asesoramento para a creación de campañas de publicidade, mellora de imaxe corporativa, contacto con clientes a través de "mailing", folletos, creación de contidos para webs e blogs e a organización de eventos empresariais.